Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Jean Marie Flaud

Profesor Jean Marie Flaud patří k nejvýznamnějším představitelům molekulové spektroskopie vysokého rozlišení, která je směrována na výzkum atmosféry a chemických procesů v ní probíhajících a samozřejmě také na děje, které jsou podezřelé ze zeslabování ozónové vrstvy. V této oblasti se podílel na organizaci řady mezinárodních projektů globálního významu, z nichž lze jmenovat například MIPAS, ISORAC a SCIAMACHY, kde v široké mezinárodní spolupráci byla měřena a analyzována vysoce rozlišená infračervená spektra napříč celou atmosférou země pomocí řady speciálních FT spektrometrů, pracujících nejčastěji v gondolách stratosférických balónů. Z dalších aktivit profesora Flauda, kromě členství v řadě edičních rad, komisí a výborů, je třeba připomenout jeho zásadní komplexní studie vysoce rozlišených spekter vody, peroxidu vodíku a ozónu. Profesor Flaud je prezidentem Spojené evropské laboratoře molekulové spektroskopie pod hlavičkou EU, Je autorem více než 300 publikací.

(Bulletin 115/prosinec 2002)

zpět