Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

Dr. Lloyd A. Currie

Narodil se roku 1930 v Portlandu, Oregon, USA. Chemii studoval na Massachusetts Institute of Technology (1952). Ph.D. v oboru fyzikální chemie získal pod vedením nositele Nobelovy ceny W. F. Libby na University of Chicago (1955). V letech 1955-1962 působil pedagogicky (jaderná chemie, fyzikální chemie) na Pennsylvania State University.

Další jeho profesionální činnost je spojena s National Bureau of Standards/National Institute of Standards and Technology (1962-2000), kde působil v řadě funkcí v oblastech chemické metrologie, jaderné chemie a životního prostředí. Byl vedoucím skupiny atmosferické chemie, v roce 1994 byl zvolen mezi NIST Fellow, od roku 2000 jako Scientist Emeritus přednášel, vedl výzkumné a studentské práce a působil jako konsultant.

Z mnoha dalších aktivit lze uvést např. členství v řadě edičních rad J. Chemometrics, Analytical Letters, CRC Chemometrics Series,IUPAC - Analytical Chemistry Division, Commision on Analytical Nomenclature atd. Assoc. Member (198č - 2001). Získal řadu vyznamenání a uznání, např. American Institute of Chemists - Elected Fellow (1970), medaile NIST Silver (1980) a Gold (1989), Elected NIST Fellow (1994), Scientist Emeritus (2000). Z řady jeho řetných publikací je nutné připomenout alespoň práci Limits for Qualitative Detection and Qualitative Determination (Anal. Chem. 40 (1968) 586-593., která na počátku rozvoje instrumentální aktivační analýzy přišla včas, je stále svým způsobem aktuální a měla význam i v oblastech mimo aktivační analýzu.

 (Bulletin 112/duben 2002)

zpět