Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Eric Allin Cornell

Eric Allin Cornell se narodil 19. prosince 1961 v Palo Alto v Kalifornii. Střední školu studoval nejdříve v Cambridge (Cambridge Rindge and Latin School), ale poslední rok středoškolských studií strávil ve specializované škole pro talentované studenty San Francisco's Lowell High School, kterou absolvoval v roce 1980. Poté se zapsal ke studiu fyziky na Stanford University, kterou absolvoval v roce 1985. Na doktorská studia se přemístil do MIT v Cambridge do skupiny Prof. Dave Pritcharda, která se soustředila na stanovení hmotnosti elektronového neutrina z beta rozpadu tritia. Přestože se mu tento cíl nepodařilo splnit, získal v roce 1990 doktorský titul. Jako postdoktorální student nastoupil do skupiny Carla Wiemana v JILA v Boulderu s problematikou laserového chlazení. Během tohohto pobytu přišel s myšlenkou kombinovat laserové chlazení s odpařovacím chlazením v magnetické pasti k přípravě Bose-Einsteinova kondenzátu, který se této skupině podařilo poprvé vytvořit v roce 1995. Za tento průlomový experiment mu byla společně s Carlem Wiemanem a Wolfgangem Ketterlem v roce 2001 udělena Nobelova cena za fyziku. Eric Cornell je nositelem Lorentzovy medaile z roku 1998, Medaile Benjamina Franklina za fyziku z roku 2000 a členem prestižní mezinárodní neziskové organizace AAAS (American Association for the Advancement of Science), která je mj. vydavatelem časopisu Science. V roce 2005 byl také zvolen za člena Americké akademie umění a věd.

V současnosti je Eric Cornell profesorem na Univerzitě v Coloradu a jeho skupina je součástí JILA. Jedním z problémů, kterým se v poslední době zabývá, je stanovení dipólového momentu elektronu s využitím frekvenční modulace molekulových iontů pomocí tzv. laserových frekvenčních hřebenů, o kterém referoval ve své přednášce v slavnostní sekci Jana Marka z Marků „A Particle Physics Laboratory Inside a Molecule: Frequency-Comb Molecular Ion Spectroscopy and the Electron's Electric Dipole Moment”.

(Bulletin 157/prosinec 2012)

zpět