Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

Ing. Jiří Čejka, DrSc.

Ing. Jiří Čejka se narodil 2. září 1929 v Roudnici nad Labem. Po maturitě (1948) studoval na tehdejší Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství ČVUT v Praze (1948-1951), nicméně v roce 1951 byl z politických důvodů vyloučen ze studia na všech vysokých škol v tehdejší ČSR. Téhož roku byl odsouzen podle § 2 odst. 3 zákona č. 231/48 Sb. pro zločin sdružení proti státu na 8 měsíců nepodmíněně. Trest si odpykával jako horník na hlubinném dole Kohinoor (tzv. libkovické komando litoměřické věznice). V roce 1991 byl ze zákona soudně rehabilitován. Po návratu z vězení pracoval jako pomocný dělník na výstavbě papíren ve Štětí nad Labem, jako chemik v n. p. Reagencia Kralupy nad Vltavou (1954–1959), kde byl při politických prověrkách v r. 1958 byl přeřazen do výroby; v závodě Glazura v Roudnici n. L. (1959–1972) jako dělník, později jako mistr a pak jako výzkumný pracovník. Od roku 1972 pracoval v Přírodovědeckém muzeu Národního muzea v Praze (1972–2001) jako vedoucí výzkumné chemické laboratoře, v letech 1991–2001 pak jako ředitel Přírodovědeckého muzea NM. V roce 2001 odešel do starobního důchodu. V roce 1961 dokončil dálkové studium na VŠCHT v Praze (Ing. chemie), v roce 1970 obhájil na VŠCHT titul kandidáta technických věd (CSc.) a v roce 1994 na AV ČR titul doktora geologických věd (DrSc.).

Jiří Čejka zasvětil svůj život vědecké práci a skautingu. Dodnes je v obou směrech publikačně aktivní. V roce 2011 obdržel nejvyšší skautské vyznamenání, Řád Stříbrného vlka. Na počest Jiřího, jako výraz mezinárodního uznání jeho práce a lidských kvalit, byl pojmenován nový minerál z Jáchymova, uranyltrikarbonát tetrasodný, čejkaitem.

Jiří Čejka se ve své vědecké práci věnuje spektroskopii a mineralogii fází obsahujících uranyl, UO22+. Mezi nejvýznamnější publikace patří práce „Infrared Spectroscopy and Thermal Analysis of the Uranyl Minerals“, publikovaná v roce 1999 v prestižním Reviews in Mineralogy and Geochemistry. Tato práce byla již více než 100x citována  a stala se důležitým podkladem pro systematický výzkum uranylových minerálů a syntetických fází. Jiří Čejka je nositelem 10 československých patentů.

zpět