Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Philip R. Bunker

Hvězda Philipa Bunkera začala vycházet na konci 60.let, kde se podílel na zásadních studiích o teoretických modelech, vhodných pro molekuly s velkými amplitudami jaderného pohybu, kdy obvyklá přiblížení selhávají. tyto studie a zřejmě i jeho tehdejší spolupráce s J. T. Hougenem prohloubily jeho zájem o používání permutačně inverzních grup při vyhodnocování symetrie molekul a jeho pionýrské práce v této oblasti přispěly k rozšíření tohoto moderního přístupu ve vědecké komunitě. Z tohoto pohledu měla obrovský význam jeho kniha "Molekulová symetrie a spektroskopie" z roku 1978, která byla po dvaceti letech ve spolupráci s P. Jensenem výrazně rozšířena a znovu vydána (1998). Jeho jméno společně s P. Jensenem je také na knize "Výpočetní molekulová spektroskopie", která pod jejich edicí vyšla u Wileyho v roce 2000. Z jeho dalších studií je třeba zmínit například základní práce o kvasilineárních molekulách, jeho práce o radikálu methylenu, o Rennerově efektu a diskuse o platnosti Bornovy a Oppenheimerovy aproximace u diatomických a triatomických molekul.

(Bulletin 115/prosinec 2002)  

zpět