Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Ian D. Brindle

Dne 14. května 2015 byla na schůzi brněnské pobočky České společnosti chemické v Univerzitním kampusu Bohunice MU slavnostně udělena medaile Jana Marka Marci profesoru Ian David Brindle, D.Sc., FRSC (UK) CChem z Brock University, St. Catharines, Ontario, Kanada. Medaili předal předseda SS JMM spolu s prof. Janem Preislerem, členem předsednictva hlavního výboru (PHV) SS JMM. Návrh na udělení medaile za přínos v oblasti spektrochemické analýzy a analytické a environmentální chemie předložil PHV významný český chemik působící v zahraničí, Prof. Dr. Tomáš Hudlický, Canada Research Chair (Tier I) in Organic Synthesis and Biocatalysis, Brock University. Předsednictvo HV návrh jednomyslně schválilo. Po slavnostním ceremoniálu následovala přednáška prof. Brindle s názvem Traces: Finding and measuring trace elements and environmental contaminants.

            Ian David Brindle je profesorem chemie a Chancellor’s Chair for Research Excellence, Brock University, Ontario. Profesor Brindle se narodil ve Velké Británii (Bolton) a od roku 1968 žije v Kanadě. Bakalářské studium chemie (B.Sc.) absolvoval roce 1967 v Manchesteru (UMIST - University of Manchester Institute of Science and Technology) a magisterské studium v oboru organická chemie (M.Sc.) v roce 1971 na Brock University v Kanadě. Doktorskou disertaci obhájil na univerzitě v Manchesteru (UMIST), kde mu byl v roce 2003 udělen titul doktora věd (D.Sc.). V roce 1990 byl jmenován profesorem chemie na Brock University. Ian zastával na Brock University řadu vedoucích funkcí: byl ředitelem ústavu chemie, děkanem fakulty matematiky a přírodních věd, prorektorem pro výzkum a poradcem rektora. Jako hostující profesor působil v roce 1984 ve Smithsonian Institute a v roce 1998 ve Francii na Université de Pau et des Pays de l’Adour et CNRS EP 132 Laboratoire de Chimie Bio-Inorganique et Environnement, Pau.

            Ian byl členem redakčních rad významných odborných periodik (Canadian Journal of Water Pollution, Spectrochimica Acta Part B, Green Chemistry Journal (RSC), členem a předsedou vědeckých výborů řady významných mezinárodních konferencí s tematikou spektrochemické a environmentální analýzy.

            Profesor Brindle je nositelem mnoha významných ocenění, mezi něž patří Elected Fellow of the Royal Society of Chemistry (1984), the Principal Investigator Award for Analytical Methods Research, Technology Transfer Conference, Toronto, Ontario (1991), the Professional category Niapenco Award by the Niagara Peninsula Conservation Authority (1993), Chancellor’s Chair for Research Excellence, Brock University (2002) a Queen´s Diamond Jubilee Medal, 2012.

             Profesor Brindle je autorem více než 90 publikací z oblasti analytické chemie, chemie životního prostředí a archeometrie. Jeho výzkum je zaměřen na anorganickou i organickou stopovou analýzu. Metody stanovení stopových obsahů As, Sn, Pb a Se s použitím L-cysteinu vnesly do slovníku analytické chemie označení „Brindle Reagent“. V oblasti environmentální chemie se profesor Brindle věnoval studiu zdrojů persistentních organických polutantů a jejich akumulaci. V současné době se zabývá inovací těžebních technologií s cílem snížení zátěže životního prostředí.

-------------------------------------------------------------------------

Ian Brindle, B.Sc., UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology), M.Sc. Brock University, D.Sc., UMIST, FRSC (UK) is Professor of Chemistry and Chancellor’s Chair for Research Excellence at Brock University.

Brindle was born in Bolton, England, and has lived in Canada since 1968. He is the author of more than 90 publications in analytical chemistry, archaeometry, and development of assistive devices for handicapped chemists. He recently stepped down from his position of Vice-President, Research; previously he was Dean of Mathematics and Science at Brock University. His current research interests cover the fields of inorganic and organic trace analysis. His work on arsenic, tin, lead, selenium, etc. and his pioneering use of L-cysteine in the determination of these elements led to its being called the “Brindle Reagent”. The reagent is used worldwide to measure these elements that are toxic at very low concentrations. He also introduced the use of L-cysteine to overcome major memory effects in the determination of gold and mercury using glass or silica-based introduction systems. He has been involved in research programs aimed at understanding the processes that lead to accumulation of persistent organic pollutants, particularly in the Great Lakes. Identification of sources of deposition of many persistent organic pollutants has been a significant part of this work, along with the identification of byproducts and metabolites of these chemicals that are widely used in industry and in consumer products. Currently he is engaged in the development of improved methods (faster, safer, and automated) to prepare mineral and ore samples for the mining industry that will improve efficiency, particularly the efficiency of exploration and mine development, by providing a technique that delivers fast turnaround time for the analysis of ore samples. This improved speed of analysis reduces the waste and environmental damage, caused by excessive drilling of cores.

zpět