Skip to Content

 

HPST - eNews listopad

    Společnost HPST přináší listopadové číslo magazínu HPST eNews. K přečtení zde.

 

SSJMM - Kurzy vibračních spekter 2017

    Podobně jako v minulých letech pořádá i letos Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem analytické chemie a Centrálními laboratořemi Vysoké školy chemicko-technologické v Praze kurzy Měření vibračních spekter (16. - 20. ledna 2017) a Interpretace vibračních spekter (23. - 27. ledna 2017). Bližší informace a registraci najdete zde.

 

Cena Karla Štulíka 2017

    Ve dnech 8. - 9. února 2017 proběhne na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích další kolo soutěže o Cenu Karla Štulika za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. Nežli budou vytvořeny www stránky akce, důležité informace najdete v tomto cirkuláři. Závaznou přihlášku je možné stáhnout zde. Termín zaslání přihlášky je do 30. prosince 2016.

 

Cena firmy Metrohm 2016

    Firma Metrohm Česká republika ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické vyhlašuje 5. ročník soutěže o Cenu firmy Metrohm za A, nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika (do 35 let) a za B, za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie. Termín přihlášení se do soutěže je do 30. prosince 2016. Bližší informace najdete zde.

 

HPST - nabídka pracovní pozice

    Společnost HPST přichází s nabídkou pracovní pozice Produktový specialista se zaměřením na prodej instrumetace z oblasti plynové chromatografie. Bližší informace najdete zde.

 

Cestovní studentský grant na konferenci HPLC 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vypisuje výběrové řízení na udělení cestovního studentského grantu pro účast na konferenci HPLC 2017, která se uskuteční 18. až 22. června 2017 v Praze. Grant je určen studentům na podporu jejich aktivní účast. Odborná komise vybere z přihlášených žadatelů 2 studenty, které podpoří. Žádosti se budou přijímat do 31. prosince 2016 bližší informace najdete zde.

 

Vítěz Ceny Vladimíra Hanuše 2016

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem šestnáct původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem High-Throughput and Comprehensive Lipidomic Analysis Using Ultrahigh-Performance Supercritical Fluid Chromatography−Mass Spectrometry (abstrakt), jejímiž autory jsou Miroslav Lísa a Michal Holčapek. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 7. září tohoto roku na 17. Škole hmotnostní spektrometrie v Luhačovicích, kde byla vítězná práce představena formou přednášky, kterou přednesl Miroslav Lísa (Univerzita Pardubice). Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2016 sponzorovala firma Waters. Více informací o soutěži najdete zde.

 

Cena Petra Sedmery 2016

     V rámci konference 31st Central European NMR Meeting, ktera se uskutečnila 24. – 27. dubna ve Valticích byla udělena Cena Petra Sedmera, kterou Spektroskopická společnost Jana Marka Marci každoročně uděluje za nejlepší publikovanou odbornou práci z oblasti nukleární magnetické rezonance. Vítězná práce letošního ročníku nese název Resonance-assisted stabilisation of hydrogen bonds probed by NMR spectroscopy and path integral molecular dynamics a byla připravena kolektivem autorů: Martin Dračinský, Lucie Čechová, Paul Hodgkinson, Eliška Procházková a Zlatko Janeba. Bližší informace najdete zde. Výhercům srdečně gratulujeme.

 

 Dr. Radut | page