Skip to Content

 

Bulletin SSJMM - č. 175

     Nové vydání bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci najdete zde.

 

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele ÚACH AV ČR, v.v.i.

     Rada Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele pracoviště pro předpokládané funkční období od 1. listopadu 2017 do 31. října 2022. Přihlášky se posílají elektronicky do 30. června 2017. Bližší informace zde.

 

18. Škola hmotnostní spektrometrie

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J.  Heyrovského AV ČR, v.v.i. pořádá 18. Školu hmotnostní spektrometrie,  která se uskuteční ve dnech 11. - 15. září 2017 v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Novinkou je kurz interpretace EI spekter, který proběhne na stejném místě 10. - 11. září. Na obě akce se lze přihlásit i odděleně. Více informací najdete zde.

 

Cena Shimadzu 2017

     Společnost Shimadzu Corp. ve spolupráci se Slovenskou chemickou spoločnosťou a firmami Contipro a.s., Linde Gas a.s. a Kienbaum und Partners GmbH vyhlašuje 18. ročník soutěže o Cenu Shimadzu. Do soutěže se mohou přihlásit mladí vědečtí pracovníci do 30 let. Termín zaslání přihlášek je do 15. května 2017. Bližší informace najdete zde.

 

Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 2018

   Další ročník WInter Conference on Plasma Spectrochemistry se uskuteční 8. - 13. ledna 2018 na Amelia Island, Florida. Bližší informace najdete zde.

 

Nabídka doktorské / postdoc pozice - Katedra analytické chemie UPCE

     Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hledá zájemce na doktoradské studium s řešením tématiky Lipidomická analýza hmotnostní spektrometrií - více informací zde a zároveň nabízí na stejné téma postdoktorandské pozice - více zde nebo na webu holcapek.upce.cz.

 

Petr Sedmera Award 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci uděluje každoročně cenu za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance, Cenu Petra Sedmery (více o soutěži). V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno 7 vědeckých prací, z nichž odborná komise vybrala jako vítěznou práci, jejímiž autory jsou Petr Tesina, Kateřina Čermáková, Magdalena Hořejší, Kateřina Procházková, Milan Fábry, Subhalakshmi Sharma, Frauke Christ, Jonas Demeulemeester, Zeger Debyser, Jan De Rijck, Václav Veverka a Pavlína Řezáčová s názvem Multiple cellular proteins interact with LEDGF/p75 through a conserved unstructured consensus motif (text práce). Cena bude předána 23. dubna 2017 na konferenci 32nd NMR Valtice. Výhercům srdečně gratulujeme.

 

Kurz ICP 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci pořádá Kurz ICP 2017, který se uskuteční ve dnech 29. května až 1. června v prostorách Univerzitního kampusu MU v Brně - Bohunicích. Registrace bude uzavřena 24. dubna 2017. Bližší informace k náplni kurzu a registraci najdete zde.

 

Speciační analýza 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci pořádá ve dnech 22. - 25. května ve Skalce u Ježova workshop Speciační analýza 2017. Přihlášky je možno posílat do 14. dubna 2017. Bližší informace k programu a registrační formulář najdete zde.

 

Optik Instruments - Akce 2017

     Společnost Optik Instruments přináší pozvánku na školení a setkání, která pořádá v roce 2017. Bližší informace zde.

 

Výsledky soutěže mladých spektroskopiků 2016

     Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie proběhla 2. prosince 2016 v areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. V kategorii diplomových prací bylo přihlášeno 8 prací a zvítězila práce Mgr. Barbory Svatošové s názvem Analýza antarktických otolitů pomocí hmotnostní spektrometrie. V kategorii publikovaných prací se soutěže zúčastnilo 9 soutěžících a zvítězil RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D. s prací nazvanou Long-range and high-speed electronic spin-transport at a GaAs/AlGaAs semiconductor. Všem účastníkům děkujeme za pěkné prezentace a výhercům blahopřejeme. Více informací o soutěži a výsledcích najdete zde.Dr. Radut | page