Profil pro zasílání emailových informací

Vyplněním formuláře se můžete přihlásit k odběru informací Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci zasílaných elektronickou poštou. Povinné údaje jsou označeny *.

Zvolte si prosím spektrální techniky a aplikační oblasti, o které máte zájem. Cílem tohoto dotazníku je přesněji zasílat emailové pozvánky pouze na akce, o které projevíte zájem. U všech pořádaných akcí budeme dbát na to, aby informačních emailů bylo co nejméně. Zvolené preference lze později změnit (novým vyplněním formuláře pro stejnou e-mailovou adresu).