Skip to Content

 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

 

ve spolupráci

 s Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

a pod záštitou děkana PřF MU doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr.

 

pořádá

 

Kurz laserové ablace 2016

 

23. - 26. květen 2016

 

Brno, Masarykova univerzita, Univerzitní kampus Bohunice

 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Information in English

 

Děkujeme sponzorům za podporu Školy molekulové spektrometrie

 

                Dr. Radut | page